xcsc.net
当前位置:首页 >> 谁怎么组词(常用,二字) >>

谁怎么组词(常用,二字)

一、谁是个多音字,拼音shuí、shéi 。 1、读shuí时,组词如下: 谁家、谁料、谁何、谁们、谁氏 2、读shéi时,组词如下: 谁边、谁个、谁谁、爱谁谁、鹿死谁手 二、释义: [ shuí ] 1、“谁”shéi的又音。 2、姓。 [ shéi ] 1、虚指,表示不知道的...

1、二话[èr huà] 别的话;不同的意见(指后悔、抱怨、讲条件等,多用于否定式):二话不提。 2、二手[èr shǒu] 属性词。指间接的;辗转得来的(事物):二手房。 3、二乎[èr hu] 胆怯;畏缩:他在困难面前向来不二乎。 4、二礼[èr lǐ] 指《周礼...

一、仔细 [ zǐ xì ] 1.也作子细。 2.周密;细致;细心:~研究。 3.小心;当心:路很滑,~点儿。 4.〈方〉节俭:日子过得~。 二、仔猪 [ zǐ zhū ] 猪的幼仔,小猪。如:去年马驹、牛犊、羊羔、仔猪等幼畜的成活率,比前年有了提高。 三、仔密 ...

名古屋、 名下士、 名号侯、 名利奴、 名二代、 名士派、 名士气、 名家子、 名不正、

曰字的拼音是yuē。有几种意思,表示说;是;叫做。组词不是很多,比如读曰、或曰、一曰、曰若、子曰行、诗云子曰、子曰诗云、美其名曰。 扩展资料: 一、美其名曰 1、拼音:měi qí míng yuē 2、释义:给予一个好听的名字叫做。 3、造句:拿着公...

无用,无关,无聊,无比,无边,无补,无不,无偿,无常,无成,无耻,无从,无敌,无度,无端,无法,无方,无妨,无非,无干,无告,无辜,无故,无怪,无何,无华,无机,无几,无稽,无及,无际,无间,无疆,无尽,无愧,无赖,无理,无力,无量,无论,无名,无奈,无乃

佮没找到相关组词 拼 音 gé 部 首 亻 笔 画 8 五 笔 WWGK 基本释义 相合;聚合;通力合作。 百科释义 佮是汉语字词,是指相合;聚合;通力合作。

一、组词: 你好、你们、你的、你行、你会、你家、你追我赶、你来我往等。 二、基本字义: 你:称呼,一般是称呼说话的对方,尊称是“您”。 三、详细字义: 1、形声。从人,尔声。本义:称说话的对方。 2、同本义。武平元年童谣曰:“狐截尾,你欲除...

多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)随带九万条词汇,包括成语、俗语、歇后语、地名等。只要输入一个字,即自动显示出以此字开头的大量词汇,特别适宜于中文写作中选择合适词汇之用,亦可供玩组词、成语接龙游戏,在游戏中不断扩充词汇量,...

墙壁 墙角 零落 零星 趴下 趴着 睡眠 睡觉 随便 随时 夹杂 夹带 挺过 挺拔 编辑编剧

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com