xcsc.net
当前位置:首页 >> 谁怎么组词(常用,二字) >>

谁怎么组词(常用,二字)

一、谁是个多音字,拼音shuí、shéi 。 1、读shuí时,组词如下: 谁家、谁料、谁何、谁们、谁氏 2、读shéi时,组词如下: 谁边、谁个、谁谁、爱谁谁、鹿死谁手 二、释义: [ shuí ] 1、“谁”shéi的又音。 2、姓。 [ shéi ] 1、虚指,表示不知道的...

狮子 狮蛮 海狮 伏狮 狮吼 睡狮 狮虫 狮弦 狮威 狮负 狮猫 狮舞 狮带 狮儿

蹄[tí]的组词: 1、蹄膀 [tí bǎng] 作为食品的猪腿的最上部。 2、马蹄 [mǎ tí] 马的蹄子。 荸荠。 马蹄(马的蹄部),即马的 脚掌 。如 岳飞 《题 池州翠微亭 》:“好水好山看不足, 马蹄催趁月明归。” 3、蹄筋 [tí jīn] 牛、羊、猪的四肢中的筋...

曰字的拼音是yuē。有几种意思,表示说;是;叫做。组词不是很多,比如读曰、或曰、一曰、曰若、子曰行、诗云子曰、子曰诗云、美其名曰。 扩展资料: 一、美其名曰 1、拼音:měi qí míng yuē 2、释义:给予一个好听的名字叫做。 3、造句:拿着公...

四年级第二课桂林山水生字组词 2课 《桂林山水》 澜lán(波澜壮阔)(回澜)(惊澜)(波澜) 绵mián(连绵 )(绵延 )(绵羊)(缠绵) 瑕xiá(无瑕)( 完美无瑕)(白玉微瑕) 兀wù(突兀)(兀自)(危峰兀立) 攀(攀援)(攀谈)(攀登)...

墙壁 墙角 零落 零星 趴下 趴着 睡眠 睡觉 随便 随时 夹杂 夹带 挺过 挺拔 编辑编剧

目睹,嗡嗡

无用,无关,无聊,无比,无边,无补,无不,无偿,无常,无成,无耻,无从,无敌,无度,无端,无法,无方,无妨,无非,无干,无告,无辜,无故,无怪,无何,无华,无机,无几,无稽,无及,无际,无间,无疆,无尽,无愧,无赖,无理,无力,无量,无论,无名,无奈,无乃

姑妈、奶妈、姨妈、妈妈、大妈、后妈、舅妈、使妈、祖妈、老妈 妈的释义: 拼 音 :mā 部 首:女 笔 画: 6 繁 体:妈 意思解释: 1.妈妈,称母亲。 2.对长一辈或年长已婚妇女的尊称:姑~。大~。 3.旧时对中老年女仆的称呼(放在姓之后):鲁...

“张”组词有:夸张、慌张、纸张、伸张、张贴、铺张、嚣张、紧张、舒张、翕张、张大、张挂、张口、扩张、张榜、印张、廓张、关张、声张、张狂、张嘴、皮张、千张、张独、虚张、袁张、贲张、枵张、张柳、张拱、诪张、拓张、摆张、弧张、鸮张、张黄...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com