xcsc.net
当前位置:首页 >> 三字经全文带拼音完整 >>

三字经全文带拼音完整

三字经全文带拼音 【 三字经全文下载 】 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 人之初 性本善 性相...

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 , 断 ...

找病吧!手打累死了!

rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 人之初 性本善 性相近 习相远 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù 昔孟母 择邻处 子不学...

rén zhī chū ,xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn, xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào ,xìng nǎi qiān 。 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào, guì yǐ zhuān 。 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ ,zé lí...

rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 ...

《三字经》全文 人之初 性本善 性相近 习相远 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬 养不教 父之过 教不严 师之惰 子不学 非所宜 幼不学 老何为 玉不琢 不成器 人不学 不知义 为人子 方少时 亲...

三字经拼音版: 人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。 子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器...

rén zhī chū xìng běn shàn,xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 人 之 初 , 性 本 善。性 相 近 , 习 相 远。 译文:人生下来的时候都是好的。只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān,ji...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com