xcsc.net
当前位置:首页 >> 搞笑古诗小儿垂钓 >>

搞笑古诗小儿垂钓

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

小儿垂钓 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。 【诗文解释】 一个蓬头小孩学着大人钓鱼,侧身坐在莓苔上,身影掩映在野草丛中。听到有过路的人问路连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼不敢大声答话。

有一个小孩子,他特别喜欢钓鱼。特别是每天早上没扎好头发就拿着鱼竿和竹篓去钓鱼。 有一天,他像往常一样去钓鱼。他坐在青青的草地上,草地上的草非常高,把他的身体都遮住了,只露出头上的草帽,倒映在水中,真滑稽!有一个过路人看到他的样子...

小儿垂钓 作者:唐 胡令能 原文: 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。 [简析] 1、稚子:年龄小的孩子; 2、垂纶:钓鱼; 纶:钓鱼用的丝线; 3、莓:一种小草; 4、苔:苔藓植物; 5、借问:向人打听; 6、应:理睬...

一个小孩钓鱼

xiǎo ér chuí diào 小 儿 垂 钓 táng dài hú lìng néng 唐 代 胡 令 能 péng tóu zhì zǐ xué chuí lún 蓬 头 稚 子 学 垂 纶, cè zuò méi tái cǎo yìng shēn 侧 坐 莓 苔 草 映 身。 lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu 路 人 借 问 遥 招 手, pà d...

xiǎo ér chuí diào 《小 儿 垂 钓》 táng dài hú lìng néng 唐 代 胡 令 能 péng tóu zhì zǐ xué chuí lún 蓬 头 稚 子 学 垂 纶, cè zuò méi tái cǎo yìng shēn 侧 坐 莓 苔 草 映 身. lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu 路 人 借 问 遥 招 手, pà ...

意思是:一个蓬头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。 小儿垂钓 【作者】胡令能 【朝代】唐 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓...

小儿垂钓 唐代胡令能 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。 xiǎoérchuídiào tángdàihúlìngnéng péng tóu zhì zǐ xué chuí lún, cèzuòméitáicǎoyìngshēn。 lùrénjièwènyáozhāoshǒu, pàdéyújīngbùyìngrén。 译...

原文: 蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。 翻译: 一个头发乱蓬蓬的小孩学着大人钓鱼,侧身坐在莓苔上,身影掩映在野草丛中。听到有过路的人问路连忙远远地招了招手却不回答,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com